Türkiye ve AB Ortaklığında Desteklenen

"Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi"

Projesi İkinci En Büyük AB Projesi Olup Desteklenmesine karar verilmiştir.

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Merkezimiz bünyesinde yerbilimleri, kimya, çevre, sağlik, metalurji-malzeme ve jeopolitik alanlarında çalışma gruplarımız faaliyet göstermektedir

 

lABORATUVARLAR

 

Cevher hazırlama, zenginleştirme ve metalurjik uygulamaların yürütüldüğü laboratuvarlarımız bulunmaktadır

 

 

FAALİYETLER

Yerbilimleri, kimya ve metalurji alanlarında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir

 

Amaçlar

İleri Teknolojinin Vazgeçilemez Stratejik Hammadde Kaynağı olan nadir toprak elementlerinin ülkemizde bilinen cevherleşme sahalarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi, cevherleşmelerin oluşum mekanizmalarının ortaya konulması, jeolojik/jeodinamik modellerin geliştirilmesi ve bu bilgiler ışığında potansiyel olabilecek sahaların araştırılmasını sağlamak,

Mevcut cevherleşme sahalarından temin edilecek örnek ve minerallerden ekonomik ve çevreye zarar vermeyen kimyasal yöntemlerle nadir toprak elementlerinin kazanılması ve zenginleştirilmesi üzerine bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

Zenginleştirilecek olan nadir toprak elementlerinin metalurjik çalışmalarda kullanılmasına ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

Ülke olarak 2023 ve sonraki ulusal hedeflerimiz kapsamında arttırılması planlanan ileri teknolojik faaliyetler için ihtiyaç duyulacak kritik öneme sahip bu hammadde kaynağının araştırılmasına ilaveten geleceğe yönelik üretim stratejilerinin oluşturulması ve rasyonel ekonomik politikalarının belirlenmesine destek vermek,

Nadir toprak elementlerinin uluslararası politikalar üzerinde var olan stratejik gücü ve günümüzde sürekli değişen dış politika dengeleri göz önüne alınarak, ülkemizin gelecekte dışa bağımlı olmadan kendi hammadde ihtiyacını karşılayabilmesine bilimsel katkıda bulunmak,

Yapılması planlanan jeolojik, kimyasal, metalurjik ve uluslararası politika çalışmaları kapsamında ülkemizdeki ilgili diğer kuruluşlar (örn.; TENMAK-NATEN, MTA, Eti Maden) ve uluslararası çalışma grupları ile bilimsel işbirliği sağlamak.

Screen Shot 2021-03-18 at 11.19.09.png
Screen Shot 2021-03-18 at 11.19.09.png

İLETİŞİM

 

Munzur Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi Tunceli 62000

munteam@munzur.edu.tr 

Tel: +904282131794

 

  • Twitter

Tesekkur ederiz!

 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Screen Shot 2021-02-14 at 20.23.34.png
Screen Shot 2021-02-13 at 12.29.14.png
th4DVNNWTU.jpg
thZ6GU6TTP.jpg

© 2019 - MUNTEAM