laboratuvarlar

Cevher Hazırlama Laboratuvarı

MUNTEAM bünyesinde araziden alınan cevher örneklerinin hazırlanması ve bir sonraki adım olan kimyasal prosesler için uygun hale getirilmesi aşamalarında kullanılan iki adet Çeneli Kırıcı, Agat Öğütücü, Disk Mill, Havan Öğütücü, Elek Sarsma Makinası, Değişik Boyutlarda Elekler, Saf Su ve Ultra Saf Su Ekipmanları, Ultrasonik Banyo, Hava Pompası, Etüv, Çeker Ocak, Polarizan Araştırma Mikroskopları, Binoküler Mikroskop, Kamera Sistemi, İnce ve Parlak Kesit Hazırlama Ekipmanları, Isıtıcı Tabla, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı gibi çok sayıda altyapı imkanlarımız mevcuttur. Araştırma Merkezimiz bünyesinde örnek hazırlama işlemleri sorunsuz şekilde sürdürülebilmektedir.

Bazı fotoğraflar;

jeo2.jpg
jeo1.jpg
jeo4.jpg
jeo5.jpg
jeo6.jpg
jeo3.jpg

Kimyasal Proses Laboratuvarları

MUNTEAM bünyesinde araştırmalarını seperasyon ve analiz odaklı yürüten Kimya, Çevre ve Sağlık Araştırma Grubu, Kimyasal Proses Laboratuvarlarında, araziden alınan cevher örneklerinin çeşitli kimyasal proseslerden sonra spektroskopik analizleri için bir adet atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ve bir adet UV-GB Spektrofotometresi kullanmaktadır. Ayrıca, kromatografik analizleri gerçekleştirmek üzere bir adet yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı ile bir adet gaz kromatografi (GC-MS) cihazı aktif olarak hizmet vermektedir. Örneklerin çözünürleştirme işlemi bir adet sıcaklık ve basınç kontrollü mikro dalga parçalama ünitesi ile yapılmaktadır. Hazırlanan örneklerin termogravimetrik analizleri yine laboratuvarımızda bulunan TGA/DTA cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Fonksiyonel grup analiz amacıyla bir adet FT-IR cihazı da hizmet vermektedir. Donanımlı bir altyapıya sahip olan araştırma merkezimiz bünyesinde analiz işlemleri grubumuz tarafından sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir.

Bazı fotoğraflar;

kim1.jpg
kim2.jpg
kim3.jpg
kim4.jpg
kim5..jpg

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

 

MUNTEAM bünyesinde HITACHI Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve X-Ray Difraktometre (XRD) cihazlarının bulunduğu bir İleri Analiz Laboratuvarı mevcuttur. 600.000 büyütme kapasitesine sahip olan SEM – Taramalı Elektron Mikroskopu, maddeleri mikron ve nano seviyesinde görüntülememize yardımcı olan bir analiz ve karakterizasyon cihazıdır. SEM cihazıyla birlikte çalışan EDX cihazı ise görüntülenen yüzeydeki elementel analizi yapmamızı sağlayan bir cihazdır. RİGAKU X-ışını Difraktometresi (XRD) Metal ve alaşım analizlerinde, seramik ve çimento sanayinde, ince film kompozisyonu tayininde, polimerler ve kompozitlerin analizinde, İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki safsızlıkların tespitinde, arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde, tıpta, örneğin böbrek taşı analizinde, Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında, Üretilen (sentezlenen) malzemelerin yapısının aydınlatılmasında, Malzeme Biliminde kullanılmaktadır. Araştırma merkezimiz bünyesinde malzeme karakterizasyon çalışmaları sorunsuz şekilde sürdürülebilmektedir.

Bazı fotoğraflar;

g22ok5kg.JPG
zh4pjs0z.JPG
DSC_1234.JPG
mal2.jpg
mal3.jpg
DSC_1227.JPG
mal1.jpg
DSC_1206.JPG
DSC_0869.JPG