Yürütülen Projeler

Proje Adı   : Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

Nihai Faydalanıcı: Sanayi Genel Müdürlüğü

 

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM),

                       Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu                                  Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (TENMAK-NATEN)

Durumu    : Kabül onayı alındı

Bütçesi      : Toplam 14 miyon Avro

-----------------------------------------------------------------------

Proje Adı   : “Bastnazit Mineralinde Bulunan Nadir Toprak Elementlerinin Derin Ötektik Çözeltiler İçinde Elektrokatalitik Aktivasyon ile Liç Edilmesi”, TÜBİTAK-1001, Yürütücü; Cihangir S., Araştırmacı; Çimen O., Karaaslan Ayhan N., Aslan N., 2020-devam ediyor.

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi

                       TÜBİTAK

Durumu    : Proje onayı alındı

Bütçesi      : 740.000

-----------------------------------------------------------------------

Proje Adı   : “Hava-Uzay Araçlarında Kullanılan Kadmiyum Kaplama Metalinin Yerini Alacak Elektrokimyasal Zn/ Ni Alaşımlarının Derin Ötektik Sıvılar İçerisinde Gerçekleştirilmesi”, TÜBİTAK-3501, Yürütücü; Cihangir S., Araştırmacı; Aslan N., 2020-devam ediyor.

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi

                       TÜBİTAK

Durumu    : Proje onayı alındı

Bütçesi      : 296.000

-----------------------------------------------------------------------

Proje Adı   : “Boyar Madde Giderimi için Neodimyum/Aljinat Jel Boncuklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, MUNİBAP-YLMUB020-19, Yürütücü; Karaaslan Ayhan N., Araştırmacı; Şeker S., 2020, devam ediyor.

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi

                      

Durumu    : Proje devam ediyor

Bütçesi      : ---------

-----------------------------------------------------------------------

Proje Adı   : “Kitosanın Nadir Toprak Elementleri ile Modifikasyonu ve Karakterizasyonu”, Yürütücü; Karaaslan Ayhan N., Araştırmacı; Say Y., Cihangir S., Aslan N., MUNİBAP-GPMUB019-02, 2019, devam ediyor.

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi

                      

Durumu    : Proje devam ediyor

Bütçesi      : 50.000

Tamamlanan Projeler

Proje Adı   : “Petrological characteristics of the carbonatites and associated alkaline complexes from worldwide sources”, University of Notre Dame, Araştırmacı; Çimen O., 2020.

Ortaklar    : Munzur Üniversitesi & University of Notre Dame

                      

Bütçesi      : ----

Danışmanlıklar

“Orta ve Doğu Anadolu Nadir Yer Element Aramaları”, Yürütücü Kuruluş: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı”, Danışman: Çimen O., 2018-Devam Ediyor.

“Orta Anadolu Magmatitlerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları”, Yürütücü Kuruluş: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü”, Danışman: Çimen O., 2018-devam ediyor.

Eğitim-Öğretim

 

Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı

 

MUNTEAM bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri esnasında görev olacak öğrencilerimizin bu alanda lisansüstü eğitimlerini tamamlanmaları amacıyla yine Yükseköğretim Kurumları arasında ilk olarak Üniversitemiz bünyesinde “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı” kurulmuştur. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans öğrenci alımına başlanmış olup lisansüstü çalışmalar aktif şekilde devam etmektedir.

Doktora Programına da YÖK tarafından onay verilmiş olup, 2021-2022 Güz Döneminde doktora öğrencilerinin de kabülü gerçekleştirilebilecektir. Böylece MUNTEAM bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kesintisiz şekilde Anabilimiz Dalında alabilecektir.

 

Yürütülen Yüksek Lisans Tezleri

 

1. “Islahiye-Kurudağ Bölgesi (Gaziantep, Türkiye) Boksit Cevherlesmesindeki Nadir Toprak Elementlerinin Jeokimyasal Karakteristikleri ve Ekonomik Potansiyeli”, Danışman: Çimen O., Yüksek Lisans Öğrencisi: Güral M., Munzur Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları ABD (devam ediyor).

2. “Boyar Madde Giderimi için Neodimyum/Aljinat Jel Boncuklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Danışman: Karaaslan Ayhan N., Yüksek Lisans Öğrencisi: Şeker S., Munzur Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları ABD (devam ediyor).

Seçilmiş Bazı Yayınlar (2018'den itibaren)

Çimen O., Corcoran L., Kuebler C., Simonetti S.S., Simonetti A. 2020. Geochemical, stable (O, C and B) and radiogenic (Sr, Nd, Pb) isotopic data from the Eskişehir-Kızılcaören (NW-Anatolia) and the Malatya-Kuluncak (E-central Anatolia) F-REE-Th deposits, Turkey: Implications for nature of carbonate-hosted mineralization. Turkish Journal of Earth Sciences. 29, 798-814.

Çimen O. 2020. Geochemical characteristics of the adakite-like Dodurga Pluton (Central Pontides, N Turkey): Implications for Middle Triassic continental arc magmatism in southern Black Sea region. International Journal of Earth Sciences (GR Geologische Rundschau). 109, 809-829.

Çimen O. 2020. Geochemical characteristics of a pre-Middle Jurassic oceanic crust fragment from the Central Pontides in northern Turkey: Geodynamic implications on intra-oceanic subduction initiation. Geochemistry (Chemie Der Erde). 80 (1), 125535.

Çimen, O., Kuebler, C., Simonetti, SS., Corcoran, L., Mitchell, R., Simonetti, A. 2019. Combined Boron, Radiogenic (Nd, Pb, Sr), Stable (C, O) Isotopic and Geochemical Investigations of Carbonatites From the Blue River Region, British Columbia (Canada): Implications for Mantle Sources and Recycling of Crustal Carbon. Chemical Geology. In press.

Çimen, O. 2019. Geochemical characteristics of a pre-Middle Jurassic oceanic crust fragment from the Central Pontides in northern Turkey: Geodynamic implications on intra-oceanic subduction initiation. Geochemistry (Chemie Der Erde). In press.

Gücer, M.A., Arslan, M., Çimen, O., Sherlock, S. 2019. Petrology and 40Ar-39Ar dating of paragneisses from the Devrekani Massif (Central Pontides, Northern Turkey): Implications for the Jurassic high-T metamorphism in an extensional tectonic environment. Journal of Asian Earth Sciences. 181, 103888. 

Unal A., Hillman A.R., Ryder K.S., Cihangir, S. 2020. Highly efficient defluoridation of water through reusable poly (aniline-co-o-aminophenol) copolymer modified electrode using electrochemical quartz crystal microbalance. Journal of the Electrochemical Society. Accepted.

Alesary HF, Cihangir S, Ballantyne AD, Harris RC, Weston DP, Abbott AP, Ryder KS. 2019. Influence of additives on the electrodeposition of zinc from a deep eutectic solvent. Electrochimica Acta. 304:118-30.

Gurger, M., Yilmaz, E., Yilmaz, S., Once, G., Konuk, M., Kaya, E., Say, Y., & Artas, H. (2019). Grape seed extract supplement increases bone callus formation and mechanical strength: an animal study. Journal of orthopaedic surgery and research, 14(1), 206.

Say, Y., Aksakal, B. 2019. Silver/Selenium/Chitosan-doped Hydroxyapatite coatings on biological NiTi alloy: In vitro biodegradation analysis. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2019, 90.2: 434-442.

Topal M., Arslan Topal E.I. 2020. Phytoremediaton of priority substances (Pb and Ni) by Phragmites australis exposed to poultry slaughterhouse wastewater. International Journal of Phytoremediation. 22(8), 857-862.

Topal M., Arslan Topal E.I. 2020. Optimization of tetracycline removal with chitosan obtained from mussel shells using RSM. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 84, 315-321.

Topal M., Öbek E., Arslan Topal E.I. 2020.  2020. Performance of Cladophora fracta for bioaccumulation of critical raw materials from mine gallery waters. Arabian Journal for Science and Engineering. 45, 4531-4539.

Unal A., Hillman A.R., Ryder K.S., Cihangir, S. 2020. Highly efficient defluoridation of water through reusable poly (aniline-co-o-aminophenol) copolymer modified electrode using electrochemical quartz crystal microbalance. Journal of the Electrochemical Society. Accepted.

Karaaslan Ayhan N. 2020. Assessment of elemental content, antioxidant activity, and total phenolic content of Vitis sylvestris Gmelin. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry. 7(2), 405-410.

Aslan N., Ceylan B., Koç M.M., Findik F. 2020. Metallic nanoparticles as X-Ray computed tomography (CT) contrast agents: A review. Journal of Molecular Structure. 1219, 128599.

Yetim N.K., Aslan N., Sarıoğlu A., Sarı N., Koç M.M., 2020. Structural, electrochemical and optical properties of hydrothermally synthesized transition metal oxide (Co3O4, NiO, CuO) nanoflowers. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 31, 12238-12248.

Yetim N.K., Aslan N., Koç, M.M. 2020. Structural and catalytic properties of Fe3O4 doped Bi2S3 novel magnetic nanocomposites: p-nitrophenol case. Journal of Environmental Chemical Engineering. 8(5), 104258.

Kısmet Y., Wagner H.M. 2020. Mechanical, thermal, and morphological properties of powder coating waste reinforced acetal copolymer. Polymer Testing. 82, 106322.

Kısmet Y., Dogan A. 2020. The change of mechanical properties of acorn powder reinforced polystrene and polyoxymethylene due to gamma radiation. Dokuz Eylul University Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering. 22 (65), 619-627.

Tanaydın M., Demirkiran, N. 2020. Kinetic models for the extraction of copper by Acorga M5640 after leaching of malachite ore in perchloric acid solutions and the stripping of copper from loaded organic phase. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 37(2), 399-414.

Tanaydın M.K., Demirkıran N., Ekmekyapar A. 2020. Kinetic model of copper leaching from a malachite ore by acetic acid solutions. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 55(4), 852-859.

Tanaydın Z.B., Tanaydın M.K., Demirkıran, N., Ince M. 2020. Bakır ve Kadmiyumun Perlit İle Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması. International Journal of Pure and Applied Sciences. 6(2), 208-218.

İpek Y., 2020. Effect of surfactant types on particle size and morphology of flame retardant zinc borate powder. Turkish Journal of Chemistry, 44, 214-223.

Ertekin Ö., İpek Y. 2020. Modeling of drying processes of dates Phoenix Arecaceae with oven or TGA and microbiological properties of fresh and dried dates. International Journal of Fruit Science. 20, 1-9.

İpek Y., Ertekin Ö. 2020. Detection methods and novel sensor studies for Corona virus, Chapter: Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Bölüm Sayfaları:287-303, ISBN:978-625-7884-57-0.

Karaaslan Ayhan N., Senkal B.F., Yaman M. 2020. Preconcentration of trace metals with novel synthesized polymeric resin. 2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd  ICABC 2020). 11-14 March, Antalya/Turkey.

Çimen, O., Kuebler, C., Monaco, B., Simonetti, SS., Corcoran, L., Chen, W., Simonetti, A. 2018. Boron, Carbon, Oxygen and Radiogenic Isotope Investigation of Carbonatite from the Miaoya complex, central China: Evidences for late-stage REE hydrothermal event and mantle source heterogeneity. Lithos. 322, 225-237. 

 

Çimen, O., Simonetti, A., Kuebler, C., Corcoran, L. 2019. Radiogenic (Sr, Nd, Pb) and stable (B, O, C) isotope systematics of the Kuluncak F-REE-Th deposit (Malatya-Turkey): Evidences for skarn-type mineralization .72nd Geological Congess of Turkey. Ankara Turkey.

Çimen, O., Kuebler, C., Monaco, B., Simonetti, SS., Corcoran, L., Chen, W., Simonetti, A. 2018. Stable (B, O, C) and radiogenic (Sr, Nd, Pb) isotope signatures of carbonatites from the Miaoya complex, central China: New insights into the mantle source heterogeneity and late-stage REE hydrothermal metasomatism. International participated Cappadocia Geosciences Symposium 24-26 October 2018, Niğde, Turkey.

Say, Y., Aksakal, B. 2019. Silver/Selenium/Chitosan doped Hydroxyapatite coatings on biological NiTi alloy: In vitro biodegradation analysis. Journal of Sol-Gel Science and Technology.

Dikici, B., Niinomi, M., Topuz, M., Say, Y., Aksakal, B., Yilmazer, H., & Nakai, M. (2018). Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite/TiO 2 Coatings on the β-Type Titanium Alloys with Different Sintering Parameters using Sol-Gel Method. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 54(3), 457-462.

 

Y. Kismet, Manfred H. Wagner, "Utilizing hydrolyzed powder recyclates as filler in polystyrene", Materialwissenschften und Werkstofftechnik, Vol: 50, Issue: 1, Page: 25-32, January 2019.

Y. Kismet, Manfred H. Wagner, "Mechanical and flow properties of blends of polypropylene and powder coating recyclates with and without addition of maleicanhydride", Advances in Polymer Technology, Vol: 37, Issue: 8, Page: 3511-3518, September 2018.

Mehmet Kayra Tanaydın, Nizamettin Demirkıran, Investigation of selective leaching kinetics of copper from malachite ore in aqueous perchloric acid solutions, Separaton Science and Technology doi: 10.1080/01496395.2018.1512619

 

Redox fusion of metal particles using deep eutectic solvents, Andrew P Abbott, Salih Cihangir* and  Karl Scott Ryder (CHEMCOMM journal-SCI, published 2018 March).

 

Electropolishing of nickel and cobalt in deep eutectic solvents, Andrew P. Abbott* Wrya O. Karim Salih Cihangir* and Karl Ryder, (TIMF journal-SCIE, published 2018 March).

Influence of Additives on the Electrodeposition of Zinc from a Deep Eutectic Solvent, Hasan F. Alesary, Salih Cihangir, Andrew D. Ballantyne Robert C. Harris  David P. Weston Andrew P. Abbott and Karl S. Ryder, (Electrochimica Acta, journal-SCI, published 2019 February).

 

Copper powder deposition similar to 3D additive manufacturing process, Salih Cihangir, Andrew P Abbott, and  Karl Scott Ryder (Physical Chemistry Chemical Physics, PCCP journal-SCI, 2019 submitted, revision is in progress).

Naim Aslan, Necati Başman, Orhan Uzun, Mustafa Erkovan and Fahrettin Yakuphanoğlu. The Effects of Deposition Potential on The Optical, Morphological and Mechanical Properties of DLC Films Produced by Electrochemical Deposition Technique at Low Voltages, Materials Science-Poland, Accepted, In press, 2019.

Naim Aslan, Mümin Mehmet Koç, Ayşegül Dere, Bilal Arif, Mustafa Erkovan, Abdullah G.Al-Sehemi, Ahmed A.Al-Ghamd, Fahrettin Yakuphanoglu, Titanium Doped Amorphous Carbon (Al/Ti-a:C/p-Si/Al) Photodiodes for Optoelectronic Applications, Journal of Molecular Structure, 1155, 813-818 2018. 

Murat TOPAL, E. Işıl ARSLAN TOPAL., (2018). Monitoring of Barium in Downstream Water From Uzunçayır Dam, 5th International Congress On Mathematics, Engineering, Natural & Health Sciences, 22-25 November 2018, Gaziantep, Turkey.22.                                      

Murat TOPAL, E. Işıl ARSLAN TOPAL., (2018). Monitoring of Arsenic from Spesific Pollutants in Downstream of Uzunçayır Dam Lake (Tuncelı), 3rd International Energy and Engineering Conference, 18-19 October 2018, pp.627-632, Gaziantep, Turkey.24.

Çimen, O., Öztüfekçi Önal, A., 2018. Preliminary Geochemical Data of the Mafic Rocks from the  Ovacık and Pülümür Ophiolite Zone (Eastern Anatolia, Turkey):  Implications for the Geodynamic Evolution of the Northern Neotethyan Ocean. Ofioliti, Vol 43, No 2, 103-116pp; DOI: https://doi.org/10.4454/ofioliti.v43i2.458.

Çimen, O., Öztüfekçi Önal, A., Akarsu Akyol, E., 2018. Assessment of pollution potential of the Hasangazi chromite pit (Tunceli, Turkey): implications for the natural environment. Environmental Earth Sciences (2018) 77:199, https://doi.org/10.1007/s12665-018-7391-9